Bij de enkelrietinstrumenten wordt een rietblad onder een mondstuk geklemd. Door lucht langs het riet te blazen gaat het riet trillen. Zo gaat dan de lucht in het instrument trillen. Hieronder zie je zo'n enkel riet en een mondstuk met daarop het rietblad geklemd. Het riet wordt met een metalen rietbinder vastgezet. Dit mondstuk is van eboniet [ KB] , maar er zijn ook metalen mondstukken.

De enkelrietinstrumenten zijn er in twee families:
- klarinetten
- saxofoons.

De familie van de klarinetten bestaat uit een hele serie instrumenten. Samen kunnen ze van heel hoog tot heel laag. Van hoog naar laag:
- es-klarinet [240 KB]
- bes-klarinet [170 KB] (komt het meest voor)
- alt-klarinet [1.975 KB]
- bas-klarinet [68 KB] (klinkt een oktaaf lager dan de bes-klarinet)

Er bestaan wel ensembles die uit alleen maar klarinetten bestaan. Een klarinetkwartet bijvoorbeeld, of een heel klarinet-orkest: het clarinet-choir. Verder komen we de klarinet natuurlijk ook tegen in allerlei orkesten en groepen.
Oók familie: de contrabas-klarinet [191 KB] .

De saxofoonfamilie bestaat ook uit zo'n slimme serie instrumenten. Ook de saxen kunnen samen van heel hoog tot heel laag. Van hoog naar laag:
- sopraan [292 KB]
- alt [156 KB]
- tenor [346 KB]
- bariton [251 KB]
Saxofoons kom je tegen in alle soorten muziek. Van klassiek tot pop en alles wat daar tussen zit. In de popmuziek en in de jazz gebruiken saxofonisten vaak een metalen mondstuk. Dat geeft een doordringender geluid. Een heel bekende ensemblevorm is het saxofoon-kwartet [451 KB] .

Oók familie: sopranino-, bas- [235 KB] en contrabas [224 KB] -saxofoon.

De saxofoons hebben hun naam gekregen van hun uitvinder, Adolph Sax. [35 KB]

Houtblazers zoeken elkaar graag op om in ensembles muziek te maken. Hier hoor je een voorbeeld van een gemengd ensemble [64 KB] .
Kun je horen welke instrumenten hier samen spelen?