Er zijn drie typen blaasorkest, elk met zijn eigen typische kenmerken en met zijn eigen charme.
Het meest uitgebreid qua bezetting is het harmonie-orkest.
Het fanfare-orkest is wat minder uitgebreid.
De brassband tenslotte, is voor wat betreft de bezetting de meest beperkte vorm blaasorkest.