Bezetting = welke instrumenten er precies meespelen in een groep.