Een ensemble is een klein groepje muzikanten die samen muziek maken. Er zijn gemengde ensembles; dat zijn ensembles met verschillende soorten instrumenten. Er zijn ook homogene ensembles; dat zijn ensembles met alleen dezelfde soort instrumenten.