Natuurtonen: de tonen die ontstaan als je op een holle buis blaast.
Zo'n holle buis kan een stuk tuinslang zijn, maar ook een instrument.
De natuurtonen komen altijd in dezelfde volgorde te voorschijn:

grondtoon - rein oktaaf - reine kwint - reine kwart - grote terts - kleine terts - kleine terts - grote secunde - grote secunde - en zo verder

In een notenvoorbeeld: C - c - g - c1 - e1 - g1 - bes1 - c2 - d2

In theorie gaat de reeks natuurtonen eindeloos door. In de praktijk is de kundigheid van de speler de beperkende factor.

Andere namen voor natuurtonen zijn: boventonen of harmonischen.